Πρόγραμμμα Εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2021 (νέα έκδοση 29-08-2021)

Πρόγραμμμα Εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2021 (νέα έκδοση 29-08-2021)

Ανακοινώνεται νέα έκδοση του προγράμματος της εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2021: Σεπτεμβρίου 29 08 2021 NTS 016 S

Οι αλλαγές αφορούν σε μια διόρθωση τυπογραφικού σφάλματος και σε σπάσιμο ενός μαθήματος σε δύο τμήματα εξέτασης.  Οι αλλαγές εμφανίζονται με κίτρινο χρώμα

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πρόσβαση στις εξετάσεις θα έχουν μόνο όσοι συμπλήρωσαν τη Δήλωση Συναίνεσης με το Πρωτόκολλο Συμμετοχής και εφόσον έχουν δηλώσει το αντίστοιχο μάθημα στο τρέχον εξάμηνο.