Δηλώσεις Μαθημάτων

Για τους φοιτητές που δεν πρόλαβαν να κάνουν δήλωση μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο 2023-2024, το Φοιτητολόγιο: https://services.uniwa.gr/  

θα είναι ανοικτό από 27/03/2024 μέχρι 07/04/2024.

Η Γραμματεία ολοκλήρωσε τις οριστικοποιήσεις των δηλώσεων μαθημάτων εαρ. εξαμ. 2023-2024 και οι φοιτητές μπορούν να δουν στο φοιτητολόγιο την οριστικοποιημένη δήλωσή τους.

Παρακαλούμε να προσέξετε τα παρακάτω:

-Οι φοιτητές που θέλουν να αλλάξουν ή να συμπληρώσουν κάποιο μάθημα στην οριστικοποιημένη δήλωση από τη Γραμματεία, ...

Περισσότερα

Οι φοιτητές που επιθυμούν να κάνουν Αίτηση Βελτίωσης Βαθμολογίας* σε μαθήματα, τα οποία έχουν ήδη προβιβάσιμο βαθμό και διδάσκονται στο εαρινό εξάμηνο 2023-2024 από τα ζυγά εξάμηνα Β, Δ, Στ και Η, παρακαλούνται να αποστείλουν συμπληρωμένη την αίτηση (doc αρχείο) (pdf αρχείο), ...

Περισσότερα

Όλοι οι φοιτητές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, θα πρέπει να εισέλθουν στο Φοιτητολόγιο: https://services.uniwa.gr/ 
για να δηλώσουν ηλεκτρονικά, τα μαθήματα που διδάσκονται στο εαρινό εξάμηνο 2023-2024.

Την εαρινή περίοδο διδάσκονται και επιλέγονται τα μαθήματα από τα ζυγά εξάμηνα: Β’, Δ’, Στ’, Η’.

Οι δηλώσεις μαθημάτων, ...

Περισσότερα

Στο πλαίσιο της Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το μάθημα “Προχωρημένη Χρηματοοικονομική Λογιστική”, στο εαρινό εξάμηνο 2023-2024, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές και φοιτήτριες να δηλώσουν ηλεκτρονικά την εγγραφή/συμμετοχή τους.

Προσφέρονται τα παρακάτω τμήματα:

Ημέρα Ώρες Τμημάτων Αίθουσα
...
Πέμπτη 11.00-13.00 (2 ώρες)

13.00-15.00 (2 ώρες)

 

Περισσότερα

Για τους φοιτητές που δεν πρόλαβαν να κάνουν δήλωση μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο 2023-2024, το Φοιτητολόγιο: https://services.uniwa.gr/  

θα είναι ανοικτό από 23/10/2023 μέχρι 29/10/2023.

Η Γραμματεία ολοκλήρωσε τις οριστικοποιήσεις των δηλώσεων μαθημάτων χειμ. εξαμ. 2023-2024 και οι φοιτητές μπορούν να δουν στο φοιτητολόγιο την οριστικοποιημένη δήλωσή τους.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!

-Οι φοιτητές που θέλουν να αλλάξουν ή να συμπληρώσουν κάποιο μάθημα στην οριστικοποιημένη δήλωση από τη Γραμματεία, ...

Περισσότερα

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής διοργανώνει την Πέμπτη 05/10/2023 και ώρες από 10.00 έως 12.00, παρουσίαση με αντικείμενο το περιεχόμενο και τις προοπτικές των κατευθύνσεων που προσφέρονται στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του.

Η παρουσίαση θα γίνει διαδικτυακά, στο link:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmJmMDkyMzctYzI0Yy00OWRjLThhNjctYWE4NDQ3NWJjZWZj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec%22%2c%22Oid%22%3a%227023de2b-7fc6-4bd6-a9fb-17b73a74df51%22%7d

Στόχος της εκδήλωσης, είναι η ενημέρωση των φοιτητών που εισέρχονται στο 5ο εξάμηνο των σπουδών τους  για τις κατευθύνσεις που έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν και να βοηθηθούν στην εν λόγω απόφασής τους. ...

Περισσότερα

Οι φοιτητές που επιθυμούν να κάνουν Αίτηση Βελτίωσης Βαθμολογίας* για μαθήματα, τα οποία έχουν ήδη προβιβάσιμο βαθμό και διδάσκονται στο χειμερινό εξάμηνο 2023-2024 από τα μονά εξάμηνα Α, Γ, Ε και Ζ, παρακαλούνται να αποστείλουν συμπληρωμένη την αίτηση (doc αρχείο) (pdf αρχείο), στο email: ba1@uniwa.gr , ...

Περισσότερα

Όλοι οι φοιτητές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, που βρίσκονται στο 2ο εξάμηνο φοίτησης ή σε μεγαλύτερο, πρέπει να εισέλθουν στο Φοιτητολόγιο: https://services.uniwa.gr/  για να δηλώσουν, ηλεκτρονικά, τα μαθήματα που διδάσκονται στο χειμερινό εξάμηνο 2023-2024.

Την χειμερινή περίοδο διδάσκονται και επιλέγονται τα μαθήματα από τα μονά εξάμηνα: Α’, Γ’, ...

Περισσότερα

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 65 του ν. 4957/2022 ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι «Ειδικώς οι φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου που έχουν συμπληρώσει την περίοδο κανονικής φοίτησης, που ισούται με τον ελάχιστο αριθμό των αναγκαίων για την απονομή του τίτλου σπουδών ακαδημαϊκών εξαμήνων, δικαιούνται να εξετάζονται κατά την εξεταστική περίοδο κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου».

Βάσει των παραπάνω, όσοι φοιτητές έχουν συμπληρώσει την περίοδο κανονικής φοίτησης, δηλαδή φοιτούν στο 9ο ή σε μεγαλύτερο εξάμηνο σπουδών, ...

Περισσότερα

Οι φοιτητές που επιθυμούν να κάνουν Αίτηση Βελτίωσης Βαθμολογίας* σε μαθήματα του εαρινού εξαμήνου 2022-2023, παρακαλούνται να αποστείλουν, συμπληρωμένη την αίτηση (doc αρχείο) (pdf αρχείο), στο email: ba1@uniwa.gr , με θέμα «Αίτηση για βελτίωση βαθμολογίας σε μαθήματα του εαρινού εξαμήνου 2022-2023».

Η υποβολή των Αιτήσεων θα διαρκέσει από 08-03-2023  έως 26-03-2023. ...

Περισσότερα