Συνεργασία Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων με Ο.Λ.Θ Α.Ε

Συνεργασία Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων με Ο.Λ.Θ Α.Ε

Μια ακόμα επιτυχημένη συνεργασία προστέθηκε στο ενεργητικό του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής μέσα από την υπογραφή Πρωτοκόλλου συνεργασίας με τον Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ Α.Ε.). Το Πρωτόκολλο Συνεργασίας υπεγράφη από τον Εκτελεστικό Πρόεδρο του Δ.Σ. της ΟΛΘ Α.Ε., Αθανάσιο Λιάγκο, και τον Πρύτανη του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής, καθηγητή Παναγιώτη Καλδή. Μία συνεργασία η οποία με την υλοποίηση κοινών δράσεων στους τομείς της εκπαίδευσης, της συμβουλευτικής, της πληροφόρησης, της μεταφοράς τεχνογνωσίας και της έρευνας αναμένεται να αποφέρει προστιθέμενή αξία και στους δύο φορείς μέσα από την ανταλλαγή γνώσης και εφαρμοσμένων βέλτιστων πρακτικών.

Βασικός στόχος της συνεργασίας είναι η ανταλλαγή γνώσης και εφαρμοσμένων βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των δύο πλευρών. Ταυτόχρονα, μέσω του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας, διαμορφώνεται ένα πλαίσιο δράσης για την ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών, με γνώμονα τη διεύρυνση των προοπτικών ανάπτυξης του κλάδου του διεθνούς εμπορίου και των θαλάσσιων μεταφορών.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Αθανάσιος Λιάγκος, Εκτελεστικός Πρόεδρος Δ.Σ. της ΟΛΘ Α.Ε., δήλωσε: «O Λιμένας της Θεσσαλονίκης αποτελεί πύλη ανάπτυξης, αξιοποιώντας επιχειρηματικές ευκαιρίες και προωθώντας την καινοτομία, τη βιωσιμότητα και την κοινωνική υπευθυνότητα. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής αποτελεί σημαντικό σύμμαχο στις ενέργειές μας για διαρκή αναβάθμιση και εξέλιξη σε πολλαπλά επίπεδα. Η υπογραφή του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας αποτελεί εφαλτήριο για νέες δράσεις, που θα δημιουργήσουν αποδοτικές και βιώσιμες πρακτικές, με αμοιβαία οφέλη για τις δύο πλευρές, τη λιμενική βιομηχανία, την οικονομία και την κοινωνία ευρύτερα».

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, καθηγητής Παναγιώτης Καλδής ανέφερε: «Το ΠΑΔΑ, το πλέον αναπτυσσόμενο ΑΕΙ της χώρας, με πράσινη ταυτότητα και ανάδειξη καινοτομιών, με ιδιαίτερη ευχαρίστηση ανταποκρίνεται στην εκπαιδευτική και ερευνητική συνέργεια που αναπτύσσεται μεταξύ της ΟΛΘ Α.Ε. και του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής μέσω του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Οργάνωση, Λειτουργία, Ανάπτυξη και Διοίκηση Λιμένων». Ευχαριστεί τον Αθανάσιο Λιάγκο, Εκτελεστικό Πρόεδρο Δ.Σ. της ΟΛΘ Α.Ε. και επισημαίνει ότι οι από κοινού σχεδιαζόμενες νέες δράσεις θα αποφέρουν προστιθέμενη αξία στο συγκεκριμένο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, που είναι ένας από τους σημαντικότερους λιμένες της νοτιοανατολικής Ευρώπης με εξαιρετικές οδικές και σιδηροδρομικές συνδέσεις, ο μεγαλύτερος λιμένας διαμετακομιστικού εμπορίου της χώρας, διαθέτει Ελεύθερη Ζώνη και ανήκει στο Κεντρικό Δίκτυο των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφοράς».