Κατατακτήριες

Τα μέλη της Συνέλευσης, αφού έλαβαν υπόψη  τη με αριθμ. Φ1/192329/Β3/13.12.2013 (ΦΕΚ3185/16.12.2013/τ.Β΄), «Διαδικασία Κατάταξης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» και μετά από διαλογική συζήτηση, αποφασίζουν τα παρακάτω:

Η επιλογή των υποψηφίων προς κατάταξη πτυχιούχων σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων, θα γίνει μετά από εξέταση σε τρία μαθήματα, ως εξής:

1.Εισαγωγή στην Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων
2.Μικροοικονομική Ανάλυση
3.Στατιστική Επιχειρήσεων

Ως εξεταστέα ύλη για τα παραπάνω μαθήματα, ...

Περισσότερα

Πρόγραμμα κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδ. έτους 2023-2024

Μάθημα Ημερομηνία Ώρες Αίθουσα
Στατιστική Επιχειρήσεων Δευτέρα 4.12.2023 15:00 -17:00 Ε03
Εισαγωγή στην Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων Τρίτη 5.12.2023 13:00 -15:00 Δ105
Μικροοικονομική Ανάλυση Τετάρτη 6.12.2023 13:00 -15:00 Δ001

  ...

Περισσότερα

Οι Αιτήσεις για τις κατατακτήριες εξετάσεις του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024, στο Τμήμα ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ θα αποστέλλονται στο email της Γραμματείας,  ba1@uniwa.gr από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2023.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
1.Αίτηση του ενδιαφερόμενου (αρχείο doc)
2.Αντίγραφο Πτυχίου
3.Αναλυτική Βαθμολογία
4.Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

Πατήστε εδώ για να δείτε τα μαθήματα και την ύλη των κατατακτηρίων εξετάσεων. ...

Περισσότερα

Τα μέλη της Συνέλευσης, αφού έλαβαν υπόψη  τη με αριθμ. Φ1/192329/Β3/13.12.2013 (ΦΕΚ3185/16.12.2013/τ.Β΄), «Διαδικασία Κατάταξης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» και μετά από διαλογική συζήτηση, αποφασίζουν τα παρακάτω:

Η επιλογή των υποψηφίων προς κατάταξη πτυχιούχων σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων, θα γίνει μετά από εξέταση σε τρία μαθήματα ως εξής:

1.Εισαγωγή στην Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων

2.Μικροοικονομική Ανάλυση

3.Στατιστική Επιχειρήσεων

Ως εξεταστέα ύλη για τα παραπάνω μαθήματα, ...

Περισσότερα

Πρόγραμμα κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδ. έτους 2022-2023

Μάθημα Ημερομηνία Ώρες Αίθουσα
Εισαγωγή στην Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων Τρίτη 06/12/2022 15:00-17:00 Δ100-102
Στατιστική Επιχειρήσεων

 

Τετάρτη 07/12/2022 13.00-15.00 Δ002
Μικροοικονομική Ανάλυση Πέμπτη 08/12/2022 14.00-16.00 Δ001

  ...

Περισσότερα

Ανακοίνωση για την υποβολή Αιτήσεων για τις κατατακτήριες εξετάσεις

του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, στο Τμήμα ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Οι Αιτήσεις για τις κατατακτήριες εξετάσεις του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, στο Τμήμα ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ θα αποστέλλονται στο email της Γραμματείας,  ba1@uniwa.gr από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2022.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου (αρχείο doc)
  2. Αντίγραφο Πτυχίου
  3. Αναλυτική Βαθμολογία
  4. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

  ...

Περισσότερα

Η επιλογή των υποψηφίων προς κατάταξη πτυχιούχων ΑΕΙ σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων, θα γίνει μετά από εξέταση σε τρία μαθήματα ως εξής:

 1. Εισαγωγή στην Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων
 2. Μικροοικονομική Ανάλυση
 3. Στατιστική Επιχειρήσεων

Επισημαίνεται ότι για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, δεν θα πραγματοποιηθούν κατατακτήριες εξετάσεις για αποφοίτους ΙΕΚ.

Ως εξεταστέα ύλη για τα παραπάνω μαθήματα, ...

Περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ στο Τμήμα ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, για το ακαδημαϊκό έτος 2021‐2022

 

Ανακοινώνεται το πρόγραμμα εξέτασης των τριών (3) μαθημάτων για τις κατατακτήριες εξετάσεις στο Τμήμα ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021‐2022.

...
 
Μάθημα Ημερομηνία Ώρες Αίθουσα
Εισαγωγή στην Οργάνωση &
Περισσότερα

Ανακοίνωση για την υποβολή Αιτήσεων για τις κατατακτήριες εξετάσεις

του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, στο Τμήμα ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Οι Αιτήσεις για τις κατατακτήριες εξετάσεις του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, στο Τμήμα ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ θα αποστέλλονται στο email της Γραμματείας,  ba1@uniwa.gr από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2021.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου (αρχείο doc)
  2. Αντίγραφο Πτυχίου
  3. Αναλυτική Βαθμολογία
  4. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

  ...

Περισσότερα

 ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 – 2022

Η επιλογή των υποψηφίων προς κατάταξη πτυχιούχων σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων, θα γίνει μετά από εξέταση σε τρία μαθήματα ως εξής:

 1. Εισαγωγή στην Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων
 2. Μικροοικονομική Ανάλυση
 3. Στατιστική Επιχειρήσεων

 

Ως εξεταστέα ύλη για τα παραπάνω μαθήματα, ...

Περισσότερα