Ανακοίνωση για την Εξέταση των Πτυχιακών Εργασιών των Φοιτητών μετά την Εξεταστική Περίοδο του Σεπτεμβρίου 2021

Ανακοίνωση για την Εξέταση των Πτυχιακών Εργασιών των Φοιτητών μετά την Εξεταστική Περίοδο του Σεπτεμβρίου 2021

Ανακοίνωση για την εξέταση των πτυχιακών εργασιών των φοιτητών μετά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2021.

Οι φοιτητές που ανέλαβαν θέμα πτυχιακής εργασίας στο χειμερινό/ εαρινό εξάμηνο 2020-21,  μπορούν να κάνουν αίτηση για εξέταση/παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας αποκλειστικά από 1 – 20 Σεπτεμβρίου 2021.

Οι αιτήσεις (βλέπε συνημμένο αρχείο) θα σταλούν από το ακαδημαϊκό email των φοιτητών, στο email της Γραμματείας: ba_2@uniwa.gr

Οι αιτήσεις που αποστέλλονται στην Γραμματεία, θα γίνονται δεκτές εφόσον είναι υπογεγραμμένες τόσο από τον φοιτητή όσο και από τον επιβλέποντα εκπαιδευτικό.

Μετά την αναγραφόμενη ημερομηνία δεν θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις εξέτασης πτυχιακής.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: http://www.ba.uniwa.gr/ptyxiaki-ergasia/