Ιανουάριος 2023

Ανακοινώνεται 2η ορθή επανάληψη του προγράμματος της εμβόλιμης εξεταστικής Φεβρουαρίου 2023 για τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου: FINAL_Φεβρουαρίου 2023 20_01_2023 NTS 014b

Η διόρθωση αφορά στο μάθημα “Μακροοικονομική Ανάλυση”.

Ανακοινώνεται ορθή επανάληψη του προγράμματος της εμβόλιμης εξεταστικής Φεβρουαρίου 2023 για τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου: FINAL_Εμβόλιμη Φεβρουαρίου 2023 20_01_2023 NTS 014

Οι φοιτητές που επιθυμούν να παρουσιάσουν την πτυχιακή τους εργασία, στο χειμερινό εξάμηνο 2022-2023, μπορούν να υποβάλουν αίτηση εξέτασης/παρουσίασης της πτυχιακής εργασίας, αποκλειστικά, από 01 έως 20 Φεβρουαρίου 2023.
Οι αιτήσεις (βλέπε συνημμένο αρχείο) θα σταλούν από το ακαδημαϊκό email των φοιτητών, στο email της Γραμματείας: ba1@uniwa.gr
Οι αιτήσεις που αποστέλλονται στην Γραμματεία, θα γίνονται δεκτές εφόσον είναι υπογεγραμμένες από τον φοιτητή και τον επιβλέποντα εκπαιδευτικό. ...

Περισσότερα
Η διαδικτυακή ενημέρωση των φοιτητών σχετικά με το πρόγραμμα Erasmus θα γίνει από τον Υπεύθυνο ERASMUS, Καθηγητή κ. Α. Σαχινίδη, την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 14.00μμ, στο MS-TEAMS.

Πρόσκληση συμμετοχής σε διεθνική δραστηριότητα συνεργασίας (ΤCA) στον τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης σχετικά με τον Χάρτη Erasmus (ECHE) που θα πραγματοποιηθεί από 31-5-2023 μέχρι 02-06-2023 στη Χάγη, Ολλανδία.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι 31 Μαρτίου 2023.

Link:  https://www.iky.gr/el/iky-rss/item/4047-tca-seminar-let-s-talk-about-the-erasmus-charter-for-higher-education-what-about-the-implementation-of-the-eche-principles-31-05-02-06-2023-netherlands-the-hague

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 65 του Ν. 4957/2022 ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι «Ειδικώς οι φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου που έχουν συμπληρώσει την περίοδο κανονικής φοίτησης, που ισούται με τον ελάχιστο αριθμό των αναγκαίων για την απονομή του τίτλου σπουδών ακαδημαϊκών εξαμήνων, δικαιούνται να εξετάζονται κατά την εξεταστική περίοδο κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου».

Βάσει των παραπάνω, οι φοιτητές που έχουν συμπληρώσει 8 εξάμηνα σπουδών και βρίσκονται στο 9ο ή σε μεγαλύτερο εξάμηνο φοίτησης, ...

Περισσότερα