Πρόσκληση συμμετοχής σε διεθνική δραστηριότητα συνεργασίας, Χάγη-Ολλανδία.

Πρόσκληση συμμετοχής σε διεθνική δραστηριότητα συνεργασίας, Χάγη-Ολλανδία.

Πρόσκληση συμμετοχής σε διεθνική δραστηριότητα συνεργασίας (ΤCA) στον τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης σχετικά με τον Χάρτη Erasmus (ECHE) που θα πραγματοποιηθεί από 31-5-2023 μέχρι 02-06-2023 στη Χάγη, Ολλανδία.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι 31 Μαρτίου 2023.

Link:  https://www.iky.gr/el/iky-rss/item/4047-tca-seminar-let-s-talk-about-the-erasmus-charter-for-higher-education-what-about-the-implementation-of-the-eche-principles-31-05-02-06-2023-netherlands-the-hague