Διαδικτυακή ενημέρωση φοιτητών σχετικά με το πρόγραμμα Erasmus.

Διαδικτυακή ενημέρωση φοιτητών σχετικά με το πρόγραμμα Erasmus.

Η διαδικτυακή ενημέρωση των φοιτητών σχετικά με το πρόγραμμα Erasmus θα γίνει από τον Υπεύθυνο ERASMUS, Καθηγητή κ. Α. Σαχινίδη, την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 14.00μμ, στο MS-TEAMS.