Υποβολή αιτήσεων για την παρουσίαση και εξέταση των πτυχιακών εργασιών των φοιτητών, για το χειμερινό εξάμηνο 2022-2023.

Υποβολή αιτήσεων για την παρουσίαση και εξέταση των πτυχιακών εργασιών των φοιτητών, για το χειμερινό εξάμηνο 2022-2023.

Οι φοιτητές που επιθυμούν να παρουσιάσουν την πτυχιακή τους εργασία, στο χειμερινό εξάμηνο 2022-2023, μπορούν να υποβάλουν αίτηση εξέτασης/παρουσίασης της πτυχιακής εργασίας, αποκλειστικά, από 01 έως 20 Φεβρουαρίου 2023.
Οι αιτήσεις (βλέπε συνημμένο αρχείο) θα σταλούν από το ακαδημαϊκό email των φοιτητών, στο email της Γραμματείας: ba1@uniwa.gr
Οι αιτήσεις που αποστέλλονται στην Γραμματεία, θα γίνονται δεκτές εφόσον είναι υπογεγραμμένες από τον φοιτητή και τον επιβλέποντα εκπαιδευτικό.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
1. Οι φοιτητές που θέλουν να παρουσιάσουν πτυχιακή εργασία πρέπει να επικοινωνήσουν με τον Επιβλέποντα Καθηγητή τους.
2. Οι αιτήσεις που αποστέλλονται στην Γραμματεία, θα γίνονται δεκτές εφόσον είναι υπογεγραμμένες τόσο από τον φοιτητή όσο και από τον Επιβλέποντα Καθηγητή.
3. Περίοδος εξέτασης/παρουσίασης πτυχιακών εργασιών: από 28 Φεβρουαρίου 2023 έως 10 Μαρτίου 2023.

Ενημέρωση για τη διαδικασία: http://www.ba.uniwa.gr/ptyxiaki-ergasia/