Απρίλιος 2020

Μια ακόμα σημαντική διεθνής δράση προστέθηκε στη λίστα του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων η οποία προέκυψε από τη συνεργασία του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Δημητρίου Δρόσου με την ομάδα του CASD (Custom Administration Security Defence). Η ομάδα του CASD συμμετείχε στον Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό Hackathon Euvsvirus ο οποίος πραγματοποιήθηκε στις 24, 25 και 26 Απριλίου 2020. Ο διεθνής διαγωνισμός διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ποιο συγκεκριμένα από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας σε συνεργασία με τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ...

Περισσότερα

Σημαντική ανακοίνωση σχετικά με δήλωση και διανομή διδακτικών συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου 2019-2020.  Διαβάστε την Συνημμένη Εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Εγκύκλιος για τη Διανομή Συγγραμμάτων