Σημαντική Ανακοίνωση Σχετικά με Δήλωση και Διανομή Διδακτικών Συγγραμμάτων Εαρινού Εξαμήνου 2019-2020

Σημαντική Ανακοίνωση Σχετικά με Δήλωση και Διανομή Διδακτικών Συγγραμμάτων Εαρινού Εξαμήνου 2019-2020

Σημαντική ανακοίνωση σχετικά με δήλωση και διανομή διδακτικών συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου 2019-2020.  Διαβάστε την Συνημμένη Εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Εγκύκλιος για τη Διανομή Συγγραμμάτων