Συνεργασία με την ομάδα του CASD στα Πλαίσια της Συμμετοχής της Ομάδας στον Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό Hackathon Euvsvirus

Συνεργασία με την ομάδα του CASD στα Πλαίσια της Συμμετοχής της Ομάδας στον Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό Hackathon Euvsvirus

Μια ακόμα σημαντική διεθνής δράση προστέθηκε στη λίστα του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων η οποία προέκυψε από τη συνεργασία του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Δημητρίου Δρόσου με την ομάδα του CASD (Custom Administration Security Defence). Η ομάδα του CASD συμμετείχε στον Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό Hackathon Euvsvirus ο οποίος πραγματοποιήθηκε στις 24, 25 και 26 Απριλίου 2020. Ο διεθνής διαγωνισμός διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ποιο συγκεκριμένα από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας σε συνεργασία με τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στόχος του διαγωνισμού ήταν η διασύνδεση της κοινωνίας των πολιτών, των εταίρων, των καινοτόμων και των επενδυτών σε ολόκληρη την Ευρώπη, προκειμένου να αναπτυχθούν καινοτόμες λύσεις για τις προκλήσεις που σχετίζονται με τον Κορονοϊό. Στο διεθνή διαγωνισμό συμμετείχαν πάνω από 20.900 άτομα από όλη την ΕΕ και πέραν αυτής, με 2.150 λύσεις που υποβλήθηκαν σε τομείς όπως η Υγεία και η Ζωή, η Επιχειρησιακή Συνέχεια, η Εξ’ Αποστάσεως Εργασία και Εκπαίδευση, η Κοινωνική και Πολιτική Συνοχή και η Ψηφιακή Χρηματοδότηση.

Η ομάδα του CASD η οποία αποτελείτο από τους Νικόλαο Λιοντάκη, Γεώργιο Αγγελιδάκη , Αντώνιο Ξένο και Γεώργιο Τσατσούλα, παρουσίασε τη λύση CASD for Cities η οποία είναι μια έξυπνη στρατηγική προσέγγιση που εστιάζει στην ασφάλεια των πόλεων και των πολιτών μέσα από τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών αιχμής για την πρόληψη και την προστασία από τυχόν πιθανούς αστικούς κινδύνους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την ομάδα CASD για την εξαιρετικά εποικοδομητική συνεργασία την οποία έχουμε. Ανανεώνουμε σύντομα το ραντεβού μας μέσα από την υλοποίηση νέων καινοτόμων δράσεων και ιδεών.