Ιούνιος 2020

Ανακοινώνεται νέα έκδοση του προγράμματος της εξεταστικής του εαρινού εξαμήνου 2019-2020. Οι αλλαγές αφορούν στις ημέρες 2/7 και 3/7 και έχουν σημειωθεί με κίτρινο highlight.

Εαρινού 15 06 2020 NTS 013 Επιτ 014 S

Ανακοινώνεται νέα έκδοση του προγράμματος της εξεταστικής του εαρινού εξαμήνου 2019-2020. Οι αλλαγές αφορούν στις πρόσθετες δηλώσεις συμμετοχής των φοιτητών στις ηλεκτρονικές εξετάσεις

Εαρινού 15 06 2020 NTS 010 Επιτ 002 S.

Ανακοινώνεται νέα έκδοση του προγράμματος της εξεταστικής του εαρινού εξαμήνου 2019-2020. Η μόνη αλλαγή αφορά στο μάθημα «Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων ΙΙ» και συγκεκριμένα στις ομάδες 3 και 4, οι οποίες αντί για Τετάρτη 24/6 θα εξεταστούν την Παρασκευή 26/6.

Εαρινού 15 06 2020 NTS 007 Επιτ 000 S

Ανακοινώνεται το πρόγραμμα της εξεταστικής του εαρινού εξαμήνου 2019-2020. Εαρινού 12 06 2020 NTS 006 Επιτ 000 S

Όλα τα μαθήματα θα εξεταστούν ηλεκτρονικά με χρήση κατά περίπτωση των πλατφορμών: MS Teams, Moodle και E-Class. Λεπτομέρειες για τα links της κάθε εξέτασης καθώς και για την κατανομή των φοιτητών σε τμήματα ανά εξεταζόμενο μάθημα θα ανακοινώνονται κατά περίπτωση στο Moodle ή στο E-class. Πρόσβαση στις εξετάσεις θα έχουν μόνο όσοι συμπλήρωσαν τη Δήλωση Συναίνεσης με το Πρωτόκολλο Συμμετοχής ανά μάθημα. ...

Περισσότερα