Σεπτέμβριος 2018

[:en]

Μετά την αποστολή από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων των πινάκων εισαγομένων, που υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής οι επιτυχόντες των Πανελλαδικών εξετάσεων 2018, που ολοκλήρωσαν την εγγραφή τους, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΥΠ.Π.Ε.Θ. οφείλουν να προσέλθουν για την ολοκλήρωση του ελέγχου της ταυτοπροσωπίας στη Γραμματεία, είτε αυτοπροσώπως είτε από νομίμως εξουσιοδοτημένο άτομο .

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται στο κτίριο Δ της Πανεπιστημιούποληw 2 (Π.Ράλλη & ...

Περισσότερα