Ολοκλήρωση Εγγραφής για τους Επιτυχόντες των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2018 στο Τμήμα

Ολοκλήρωση Εγγραφής για τους Επιτυχόντες των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2018 στο Τμήμα

[:en]

Μετά την αποστολή από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων των πινάκων εισαγομένων, που υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής οι επιτυχόντες των Πανελλαδικών εξετάσεων 2018, που ολοκλήρωσαν την εγγραφή τους, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΥΠ.Π.Ε.Θ. οφείλουν να προσέλθουν για την ολοκλήρωση του ελέγχου της ταυτοπροσωπίας στη Γραμματεία, είτε αυτοπροσώπως είτε από νομίμως εξουσιοδοτημένο άτομο .

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται στο κτίριο Δ της Πανεπιστημιούποληw 2 (Π.Ράλλη & Θηβών250,  122 44 Αιγάλεω), στο ισόγειο στην αίθουσα Δ104 από 1 Οκτωβρίου 2018 μέχρι και τις 10 Οκτωβρίου 2018 και ώρες 9.00πμ έως 11.00πμ και θα πρέπει να καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Εκτυπωμένη  την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής,  που φέρει, μετά την υποβολή της, αριθμό πρωτοκόλλου, υπογεγραμμένη
  2. Φωτοτυπία της Αστυνομικής τους Ταυτότητας
  3. Εκτυπωμένο τον αριθμό  ΑΜΚΑ, τον οποίο μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.amka.gr/amkagr
  4. Μία  (1)  φωτογραφία τύπου ταυτότητας.
  5. Αίτηση εγγραφής και Υπεύθυνη Δήλωση (τα έντυπα οι φοιτητές θα τα παραλάβουν από τη γραμματεία)

Με εκτίμηση

Από τη Γραμματεία

[:]