Ιούνιος 2023

Ανακοινώνεται 2η ορθή επανάληψη του προγράμματος της εξεταστικής Ιουνίου- Ιουλίου 2023 για τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου και της εμβόλιμης εξεταστικής του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023: FINAL_Ιουνίου 2023 05_06_2023 NTS 015

Η μοναδική διόρθωση εμφανίζεται με κίτρινο highlight και αφορά στην μετακίνηση του μαθήματος “Διοίκηση Μάρκετινγκ” από την Παρασκευή 30/9, την Τρίτη 4/7 στις 15:00 – 17:00.

Ανακοινώνεται ορθή επανάληψη του προγράμματος της εξεταστικής Ιουνίου- Ιουλίου 2023 για τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου και της εμβόλιμης εξεταστικής του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023: FINAL_Ιουνίου 2023 05_06_2023 NTS 014

Οι δύο διορθώσεις εμφανίζονται με κίτρινο highlight.

Επειδή στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων-Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής πιστεύουμε ότι δεν αρκεί απλώς να μιλάμε για εξωστρέφεια και διασύνδεση των Πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας, προχωρήσαμε ένα βήμα παρακάτω κάνοντας πράξη […]

Ανακοινώνεται το πρόγραμμα της εξεταστικής Ιουνίου- Ιουλίου 2023 για τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου και της εμβόλιμης εξεταστικής του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023: FINAL_Ιουνίου 2023 05_06_2023 NTS 013

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ενημερώνει τις φοιτήτριες και τους φοιτητές του ότι για την περίοδο Αυγούστου-Οκτωβρίου 2023 υπάρχουν είκοσι δύο (22) θέσεις πρακτικής άσκησης μέσω της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το Ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής», με πιθανότητα έναρξης πρακτικής άσκησης στις 28/08/2023.

Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση μέσω ΕΣΠΑ, παρακαλούνται να καταθέσουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος (από το Ακαδημαϊκό τους email) στο email ba_2@uniwa.gr (αναφέροντας στο θέμα του email την φράση «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ» και Ονοματεπώνυμο – Αριθμό Μητρώου) αυστηρά μέχρι και την Παρασκευή 16/06/2023 και ώρα 13:00 τα εξής:
1. ...

Περισσότερα