Ιανουάριος 2021

Ανακοίνωση για την εξέταση φοιτητών ΦμΕΑ

Κατά την ηλεκτρονική εξέταση των μαθημάτων, οι φοιτητές που έχουν έγκυρη πρόσφατη γνωμάτευση από τον αρμόδιο δημόσιο φορέα, για προφορική εξέταση ή γραπτή εξέταση λόγω αναπηρίας ή ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών ή ειδικών μαθησιακών δυσκολιών και :

1.Έχουν, ήδη, στείλει τη γνωμάτευση στη Γραμματεία,
Παρακαλούνται, πριν την αρχή της εξέτασης του μαθήματος να επιδείξουν στον Καθηγητή, ...

Περισσότερα

Ανακοινώνεται το πρόγραμμα της εξεταστικής του Φεβρουαρίου 2021: Φεβρουαρίου 20 01 2021 NTS 005 S

Οι φοιτητές θα πρέπει να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του κάθε μαθήματος στο Moodle ή στο Open E-Class για να ενημερωθούν σχετικά με τις λεπτομέρειες της εξέτασης του κάθε μαθήματος χρησιμοποιώντας τα links που δίνονται εδώ: Links Μαθημάτων για Εξέταση Φεβρουαρίου 2021 002 (νέα έκδοση 24/01/2021)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πρόσβαση στις εξετάσεις θα έχουν μόνο όσοι συμπλήρωσαν τη Δήλωση Συναίνεσης με το Πρωτόκολλο Συμμετοχής και εφόσον έχουν δηλώσει το αντίστοιχο μάθημα στο τρέχον εξάμηνο. ...

Περισσότερα

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης για την παράταση των μέτρων έως και 18/01/2021, σας επισημαίνουμε ότι οι φοιτητές που θα υλοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση εξ αποστάσεως – με ημερομηνία έναρξης από 15/01/2021, θα πρέπει άμεσα να μας στείλουν ηλεκτρονικά (υπογεγραμμένη και σφραγισμένη) τη σχετική Βεβαίωση για την Εξ αποστάσεως πρακτική άσκηση.

Κυρίως οι φοιτητές που θα ξεκινήσουν την πρακτική τους άσκηση 15/01/2021 θα πρέπει το αργότερο έως την Πέμπτη 14/01/2021 να μας την έχουν στείλει. ...

Περισσότερα

Λόγω της παράτασης των περιοριστικών μέτρων έως και τις 18/01/2021, σας ενημερώνουμε ότι η πρακτική άσκηση των φοιτητών που έχει ανασταλεί ή ακυρωθεί, δε δύναται να υλοποιηθεί πριν την ανακοίνωση σχετικού ΦΕΚ από το Υπουργείο Παιδείας.

Ως εκ τούτου:
– Ακυρώνονται όλες οι επανενάρξεις που είχαν δηλωθεί.
– Ακυρώνονται όλες οι ενάρξεις που είχαν δηλωθεί.
– Συνεχίζει να υλοποιείται και να δηλώνεται μόνο η εξ αποστάσεως πρακτική άσκηση για τα Τμήματα που την επιτρέπουν (Δείτε τα Τμήματα εδώ). ...

Περισσότερα

Παράταση μέχρι την Παρασκευή, 15/1/21 στις 11:59μμ.

Οι Εξετάσεις της Α΄ περιόδου του χειμερινού εξαμήνου 2020-2021 (εξεταστική του Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου) να γίνουν αποκλειστικά με εξ’ αποστάσεως μεθόδους. Η προετοιμασία σας για την συμμετοχή σας στις εξετάσεις περιλαμβάνει 2 βήματα:

 

ΒΗΜΑ 1

H πραγματοποίηση των εξετάσεων με εξ’ αποστάσεως μεθόδους, όπως γνωρίζετε, απαιτεί τη συναίνεση του/της φοιτητή/τριας με το πρωτόκολλο συμμετοχής στην εξέταση του μαθήματος, ...

Περισσότερα