Αύγουστος 2020

Ανακοινώνεται νέα έκδοση του προγράμματος της εξεταστικής του Σεπτεμβρίου 2020: Σεπτεμβρίου 30 08 2020 NTS 014 S

Όλα τα μαθήματα θα εξεταστούν ηλεκτρονικά με χρήση κατά περίπτωση των πλατφορμών: MS Teams, Moodle και E-Class. Λεπτομέρειες για τη διαδικασία δήλωσης συμμετοχής στις εξετάσεις μπορείτε να δείτε εδώ.

«Αγαπητοί φοιτητές, στο επισυναπτόμενο αρχείο θα βρείτε τους υπερσυνδέσμους των μαθημάτων στις πλατφόρμες ασύγχρονης εκπαίδευσης moodle και e-class, για τα οποία θα εξεταστείτε στην εξεταστική του Σεπτεμβρίου με βάση το πρόγραμμα των εξετάσεων που έχει ήδη αναρτηθεί από 20.8/2020.

 Στους συγκεκριμένους υπερσυνδέσμους θα βρείτε, στο άμεσο χρονικό διάστημα, πληροφορίες για τον τρόπο πραγματοποίησης των εξετάσεων ανά μάθημα, που θα αναρτήσει ο κάθε διδάσκων. Επίσης οι εν λόγω πλατφόρμες, ...

Περισσότερα

Ανακοινώνεται το πρόγραμμα της εξεταστικής του Σεπτεμβρίου 2020: Σεπτεμβρίου 20 08 2020 NTS 008 S

Όλα τα μαθήματα θα εξεταστούν ηλεκτρονικά με χρήση κατά περίπτωση των πλατφορμών: MS Teams, Moodle και E-Class. Λεπτομέρειες για τη διαδικασία δήλωσης συμμετοχής στις εξετάσεις μπορείτε να δείτε εδώ.