Υποβολή αιτήσεων για την παρουσίαση και εξέταση των πτυχιακών εργασιών των φοιτητών, για το χειμερινό εξάμηνο 2023-2024.

Υποβολή αιτήσεων για την παρουσίαση και εξέταση των πτυχιακών εργασιών των φοιτητών, για το χειμερινό εξάμηνο 2023-2024.

Οι φοιτητές που επιθυμούν να παρουσιάσουν την πτυχιακή τους εργασία, στο χειμερινό εξάμηνο 2023-2024, μπορούν να υποβάλουν αίτηση εξέτασης/παρουσίασης της πτυχιακής εργασίας, αποκλειστικά, από 01 έως 20 Φεβρουαρίου 2024.
Οι αιτήσεις (βλέπε συνημμένο αρχείο) θα σταλούν από το ακαδημαϊκό email των φοιτητών, στο email της Γραμματείας: ba1@uniwa.gr

Επισημαίνονται τα παρακάτω:
1. Οι φοιτητές που θέλουν να παρουσιάσουν πτυχιακή εργασία, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον Επιβλέποντα Καθηγητή τους.
2. Οι αιτήσεις που αποστέλλονται στην Γραμματεία, θα γίνονται δεκτές εφόσον είναι υπογεγραμμένες τόσο από τον φοιτητή όσο και από τον Επιβλέποντα Καθηγητή.
3. Περίοδος εξέτασης/παρουσίασης πτυχιακών εργασιών: από 04 έως 15 Μαρτίου 2024.

Ενημέρωση για τη διαδικασία: http://www.ba.uniwa.gr/ptychiaki-ergasia/