Τομέας Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας Αναθέσεις Πτυχιακών Εργασιών Φοιτητών Πτυχίου ΤΕΙ