Οριστικοποίηση/ Τροποποίηση δηλώσεων μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2023-2024.

Οριστικοποίηση/ Τροποποίηση δηλώσεων μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2023-2024.

Για τους φοιτητές που δεν πρόλαβαν να κάνουν δήλωση μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο 2023-2024, το Φοιτητολόγιο: https://services.uniwa.gr/  

θα είναι ανοικτό από 23/10/2023 μέχρι 29/10/2023.

Η Γραμματεία ολοκλήρωσε τις οριστικοποιήσεις των δηλώσεων μαθημάτων χειμ. εξαμ. 2023-2024 και οι φοιτητές μπορούν να δουν στο φοιτητολόγιο την οριστικοποιημένη δήλωσή τους.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!

-Οι φοιτητές που θέλουν να αλλάξουν ή να συμπληρώσουν κάποιο μάθημα στην οριστικοποιημένη δήλωση από τη Γραμματεία, θα πρέπει να στείλουν από  23/10/2023 έως 29/10/2023, μήνυμα στο email:ba_2@uniwa.gr ,    με θέμα: Τροποποίηση οριστικοποιημένης δήλωσης μαθημάτων ΧΕ 2023-2024.

-Οι φοιτητές που έχουν τις δηλώσεις μαθημάτων στις πρόχειρες θα πρέπει να κάνουν οριστικοποίηση έως 29/10/2023.

-Επισημαίνεται ότι τη χειμερινή περίοδο διδάσκονται και επιλέγονται τα μαθήματα από τα μονά εξάμηνα: Α’, Γ’, Ε’, Ζ’ σύμφωνα με το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών που βρίσκεται εδώ.

-Ισχύουν οι περιορισμοί στη δήλωση μαθημάτων όπως αναγράφονται στην προηγούμενη ανακοίνωση δήλωσης μαθημάτων για το χειμ. εξαμ. 2023-2024. (Δείτε εδώ).