Ανακοίνωση για τις αιτήσεις και την Εξέταση/Παρουσίαση των Πτυχιακών Εργασιών των Φοιτητών, για το Εαρινό Εξάμηνο 2022-2023.

Ανακοίνωση για τις αιτήσεις και την Εξέταση/Παρουσίαση των Πτυχιακών Εργασιών των Φοιτητών, για το Εαρινό Εξάμηνο 2022-2023.

Οι φοιτητές που επιθυμούν να παρουσιάσουν την πτυχιακή τους εργασία, στο εαρινό εξάμηνο 2022-2023, μπορούν να κάνουν αίτηση εξέτασης/παρουσίασης της πτυχιακής εργασίας αποκλειστικά από 01 έως 20 Ιουνίου 2023.

Οι αιτήσεις (βλέπε συνημμένο αρχείο) θα σταλούν από το ακαδημαϊκό email των φοιτητών, στο email της Γραμματείας: ba1@uniwa.gr

Μετά την αναγραφόμενη ημερομηνία δεν θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις εξέτασης πτυχιακής και θα υποβληθούν εκ νέου από 1 έως 20 Σεπτεμβρίου 2023. 

Οι αιτήσεις που αποστέλλονται στην Γραμματεία, θα γίνονται δεκτές εφόσον είναι υπογεγραμμένες από τον φοιτητή και τον επιβλέποντα εκπαιδευτικό.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

1.Οι φοιτητές που θέλουν να παρουσιάσουν πτυχιακή εργασία πρέπει να επικοινωνήσουν με τον Επιβλέποντα Καθηγητή τους.

2.Οι αιτήσεις που αποστέλλονται στην Γραμματεία, θα γίνονται δεκτές εφόσον είναι υπογεγραμμένες τόσο από τον φοιτητή όσο και από τον Επιβλέποντα Καθηγητή.

3.Περίοδος εξέτασης/παρουσίασης πτυχιακών εργασιών: από 17 έως 28 Ιουλίου 2023.