Ανακοίνωση για την εξέταση των πτυχιακών εργασιών των φοιτητών, για το χειμερινό εξάμηνο 2021-2022. 

Ανακοίνωση για την εξέταση των πτυχιακών εργασιών των φοιτητών, για το χειμερινό εξάμηνο 2021-2022. 

Οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει την πτυχιακή τους εργασία και θέλουν να παρουσιάσουν, μπορούν να υποβάλουν αίτηση εξέτασης της πτυχιακής εργασίας αποκλειστικά από 01 έως 20 Φεβρουαρίου 2022.

Οι αιτήσεις (βλέπε συνημμένο αρχείο) θα σταλούν από το ακαδημαϊκό email των φοιτητών, στο email της Γραμματείας: ba1@uniwa.gr    με θέμα, “Υποβολή αίτησης για εξέταση πτυχιακής εργασίας”.

Μετά την αναγραφόμενη ημερομηνία δεν θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις εξέτασης πτυχιακής και θα υποβληθούν, εκ νέου, 1 – 20 Σεπτεμβρίου 2022. 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! 

    1. Οι φοιτητές που θέλουν να παρουσιάσουν πτυχιακή εργασία πρέπει να επικοινωνήσουν με τον Επιβλέποντα Καθηγητή τους.
    2. Οι αιτήσεις που αποστέλλονται στην Γραμματεία, θα γίνονται δεκτές εφόσον είναι υπογεγραμμένες τόσο από τον φοιτητή όσο και από τον Επιβλέποντα Καθηγητή.
    3. Περίοδος εξέτασης/παρουσίασης πτυχιακών εργασιών: από 28/02/2022 έως 11/03/2022.

 

Ενημέρωση για τη διαδικασία: http://www.ba.uniwa.gr/ptyxiaki-ergasia/