Ανακοίνωση για την Εξέταση/Παρουσίαση των Πτυχιακών Εργασιών των Φοιτητών, μετά την Εξεταστική του Σεπτεμβρίου 2023.

Ανακοίνωση για την Εξέταση/Παρουσίαση των Πτυχιακών Εργασιών των Φοιτητών, μετά την Εξεταστική του Σεπτεμβρίου 2023.

Οι φοιτητές που επιθυμούν να παρουσιάσουν πτυχιακή εργασία, μετά την εξεταστική του Σεπτεμβρίου 2023, μπορούν να κάνουν αίτηση εξέτασης/παρουσίασης της πτυχιακής εργασίας, αποκλειστικά, από 01 έως 20 Σεπτεμβρίου 2023.

Η περίοδος εξέτασης/παρουσίασης πτυχιακών εργασιών είναι από 02 έως 13 Οκτωβρίου 2023.

Οι αιτήσεις (βλέπε συνημμένο αρχείο) θα σταλούν από το ακαδημαϊκό email των φοιτητών, στο email της Γραμματείας: ba1@uniwa.gr

Οι αιτήσεις που αποστέλλονται στην Γραμματεία, θα γίνονται δεκτές εφόσον είναι υπογεγραμμένες από τον φοιτητή και τον επιβλέποντα εκπαιδευτικό.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

1. Οι φοιτητές που θέλουν να παρουσιάσουν πτυχιακή εργασία πρέπει να επικοινωνήσουν με τον Επιβλέποντα Καθηγητή τους.

2.Οι αιτήσεις που αποστέλλονται στην Γραμματεία, θα γίνονται δεκτές εφόσον είναι υπογεγραμμένες τόσο από τον φοιτητή όσο και από τον Επιβλέποντα Καθηγητή.

Ενημέρωση για τη διαδικασία: http://www.ba.uniwa.gr/ptyxiaki-ergasia/