Υποβολή Αιτήσεων για Ανάληψη θέματος Πτυχιακής Εργασίας ή για παράταση πτυχιακής, στο χειμερινό εξάμηνο 2022-2023.

Υποβολή Αιτήσεων για Ανάληψη θέματος Πτυχιακής Εργασίας ή για παράταση πτυχιακής, στο χειμερινό εξάμηνο 2022-2023.

Καλούνται οι φοιτητές που θα πάρουν πτυχίο ΤΕΙ και θέλουν να αναλάβουν θέμα για πτυχιακή εργασία στο χειμερινό εξάμηνο 2022-2023, να υποβάλουν Αίτηση ανάληψης θέματος, από 20/09/2022 μέχρι 30/09/2022, ηλεκτρονικά στο email: ba1@uniwa.gr , με θέμα: «ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ», επισυνάπτοντας το αρχείο «Αίτηση ανάληψης θέματος πτυχιακής εργασίας» (βλέπε συνημμένο αρχείο).

Επίσης, οι φοιτητές που επιθυμούν παράταση ενός εξαμήνου για την ολοκλήρωση της πτυχιακής εργασίας, που έχουν ήδη αναλάβει, να υποβάλουν Αίτηση για παράταση, από 20/09/2022 μέχρι 30/09/2022, ηλεκτρονικά στο email: ba1@uniwa.gr , με θέμα: «ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ», επισυνάπτοντας το αρχείο «Αίτηση παράτασης πτυχιακής εργασίας» (βλέπε συνημμένο αρχείο).

Ενημέρωση για τη διαδικασία: http://www.ba.uniwa.gr/ptyxiaki-ergasia/