Συμμετοχή σε σεμινάριο στα πλαίσια του φοιτητικού διαγωνισμού 29ου economia, αλλαγή ημέρας και αίθουσας(new).