Συμμετοχή σε σεμινάριο στα πλαίσια του φοιτητικού διαγωνισμού 29ου economia.

Συμμετοχή σε σεμινάριο στα πλαίσια του φοιτητικού διαγωνισμού 29ου economia.

Συμμετοχή σε σεμινάριο στα πλαίσια του φοιτητικού διαγωνισμού 29ου economia.

Tο σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί, την Παρασκευή 17/03/2023 και ώρα 11:00-15:00, στην αίθουσα Σ5 (Συνεδριακό Κέντρο, Π2).