Παράταση Δηλώσεων Μαθημάτων έως 25/10/2020

Παράταση Δηλώσεων Μαθημάτων έως 25/10/2020

Σας ενημερώνουμε ότι οι δηλώσεις μαθημάτων δύναται να παραταθούν έως 25 Οκτωβρίου 2020.