Οριστικοποίηση/ Τροποποίηση δηλώσεων μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2023-2024.

Οριστικοποίηση/ Τροποποίηση δηλώσεων μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2023-2024.

Για τους φοιτητές που δεν πρόλαβαν να κάνουν δήλωση μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο 2023-2024, το Φοιτητολόγιο: https://services.uniwa.gr/  

θα είναι ανοικτό από 27/03/2024 μέχρι 07/04/2024.

Η Γραμματεία ολοκλήρωσε τις οριστικοποιήσεις των δηλώσεων μαθημάτων εαρ. εξαμ. 2023-2024 και οι φοιτητές μπορούν να δουν στο φοιτητολόγιο την οριστικοποιημένη δήλωσή τους.

Παρακαλούμε να προσέξετε τα παρακάτω:

-Οι φοιτητές που θέλουν να αλλάξουν ή να συμπληρώσουν κάποιο μάθημα στην οριστικοποιημένη δήλωση από τη Γραμματεία, θα πρέπει να στείλουν από 27/03/2024 μέχρι 07/04/2024, μήνυμα στο email:ba_2@uniwa.gr ,    με θέμα: Τροποποίηση οριστικοποιημένης δήλωσης μαθημάτων ΕΕ 2023-2024.

Επισημαίνεται ότι τη εαρινή περίοδο διδάσκονται και επιλέγονται τα μαθήματα από τα ζυγά εξάμηνα: Β’, Δ’, Στ’, Η’ σύμφωνα με το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών που βρίσκεται εδώ.

-Ισχύουν οι περιορισμοί στη δήλωση μαθημάτων όπως αναγράφονται στην προηγούμενη ανακοίνωση δήλωσης μαθημάτων για το εαρ. εξαμ. 2023-2024. (Δείτε εδώ).