Μεθοδολογία Ερευνας & Διοίκηση Εργου

Μεθοδολογία Ερευνας & Διοίκηση Εργου

Στο πλαίσιο του προγράμματος: Εξεταστική Σεπτ. 2022
Για τα μαθήματα:
1 Μεθοδολογία Έρευνας  ημ/νια εξέτασης: Πέμπτη 1-9-2022 ώρα εξέτασης :18:30-19:30 αίθουσα: Ε02
το υλικό του μαθήματος ( διαφάνειες, ασκήσεις κ.ά.) είναι αναρτημένα στο : Μεθοδολογία Ερευνας

2 Διοίκηση Εργου ημ/νια εξέτασης: Πέμπτη 1-9-2022 ώρα εξέτασης :19:30-21:30 αίθουσα: Ε02, Ε12-13
το υλικό του μαθήματος ( διαφάνειες, ασκήσεις κ.ά.) είναι αναρτημένα στο : Διοικηση Εργου

με σθένος και αισιοδοξία πάντα

H Υλη του μαθήματος : ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Υλη μαθήματος

Η Υλη του μαθήματος : ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Υλη μαθήματος

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

καθ. Ιωάννης Δ. Μπουρής