Κατάρτιση πινάκων ανάληψης πτυχιακών εργασιών, ανά Τομέα, για το χειμερινό εξάμηνο 2023-2024.

Κατάρτιση πινάκων ανάληψης πτυχιακών εργασιών, ανά Τομέα, για το χειμερινό εξάμηνο 2023-2024.

 Η Συνέλευση του Τμήματος, αφού έλαβε υπόψη τις αιτήσεις των φοιτητών για ανάληψη πτυχιακών εργασιών κατά το χειμερινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2023-2024, ομόφωνα αποφασίζει, εγκρίνει την ανάληψη πτυχιακών εργασιών και ορίζει επόπτες καθηγητές και εξεταστική επιτροπή ανά τομέα, όπως οι ακόλουθοι πίνακες:

Τομέας Οικονομικής Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής

Α/Α Αρ. πρωτ. Ημ/νία Αριθμός Μητρώου Τίτλος Πτυχιακής Επόπτης Καθηγητής 3 μελής Επιτροπή
1 84228/21-9-2023 7155793 ΤΟ ΘΕΜΑ ΘΑ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ/ΤΡΙΑ  ΛΟΥΚΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΓΚΙΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΛΟΥΚΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΛΛΙΒΩΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2 100911/24-10-2023 585060320255 ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗΣ. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. ΚΑΛΛΙΒΩΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΙΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΛΟΥΚΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΛΛΙΒΩΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

Τομέας Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

Α/Α Αρ. πρωτ. Ημ/νία Αριθμός Μητρώου Τίτλος Πτυχιακής Επόπτης Καθηγητής 3 μελής Επιτροπή
1 89009/2-10-23 7157621 ΤΟ ΘΕΜΑ ΘΑ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ/ΤΡΙΑ  ΜΠΕΝΑΚΗ ΔΙΔΩ  ΣΑΜΑΝΤΑ
ΡΙΖΟΜΥΛΙΩΤΗΣ
2 88413/2-10-23 7155957 Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. ΚΑΒΟΥΡΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ  ΣΙΜΟΣ
ΜΠΕΝΑΚΗ
3 86782/27-9-23 58107135 ΤΟ ΘΕΜΑ ΘΑ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ/ΤΡΙΑ  ΜΠΕΝΑΚΗ ΔΙΔΩ  ΣΑΜΑΝΤΑ
ΡΙΖΟΜΥΛΙΩΤΗΣ
4 88191/29-9-23 58108153 ΤΟ ΘΕΜΑ ΘΑ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ/ΤΡΙΑ  ΣΑΜΑΝΤΑ ΕΙΡΗΝΗ  ΜΠΕΝΑΚΗ
ΤΣΕΡΠΑΝΗΣ
5 88409/2-10-23 58117101 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΣΤΟ ΠΑΔΑ.  ΖΩΝΤΗΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΑΣ
ΤΣΕΡΠΑΝΗΣ
6 86456/27-9-23 58112112 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ.  ΓΙΟΒΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  ΡΙΖΟΜΥΛΙΩΤΗΣ
ΣΙΜΟΣ
7 88406/2-10-2023 7157874 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΓΙΑΝΝΑΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ  ΤΣΕΡΠΑΝΗΣ
ΣΑΜΑΝΤΑ
8 85652/25-9-23 58104248 Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ: ΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΣ Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ, ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΟ ΧΩΡΟ, ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ.  ΣΙΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΚΑΒΟΥΡΑ
ΤΣΕΡΠΑΝΗΣ
9 88435/2-10-2023 585033400255 ΤΟ ΘΕΜΑ ΘΑ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ/ΤΡΙΑ ΖΩΝΤΗΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΣΑΜΑΝΤΑ
ΚΑΒΟΥΡΑ
10 1003010/27-10-23 58107181 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΝΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ.  ΡΙΖΟΜΥΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  ΓΙΟΒΑΝΗΣ
ΣΙΜΟΣ
11 84385/21-9-2023 58111117 ΤΟ ΘΕΜΑ ΘΑ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ/ΤΡΙΑ  ΤΣΕΡΠΑΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  ΓΙΑΝΝΑΣ
ΜΠΕΝΑΚΗ
12 86095/26-9-23 7158079 ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. ΓΙΑΝΝΑΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ  ΤΣΕΡΠΑΝΗΣ
ΖΩΝΤΗΡΟΣ
13 88449/2-10-23 58102201 ΤΟ MARKETING ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΣΙΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΜΠΕΝΑΚΗ
ΖΩΝΤΗΡΟΣ

 

Τομέας Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Α/Α Αρ. πρωτ. Ημ/νία Αριθμός Μητρώου Τίτλος Πτυχιακής Επόπτης Καθηγητής 3 μελής Επιτροπή
1 87676/29-9-23 58100283 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ. O ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΗΘΙΚΗ ΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. ΣΑΛΜΟΝ ΙΩΑΝΝΗΣ  ΚΑΡΓΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΟΜΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΦΑΙΔΩΝ
2 86938/28-9-23 585012400255 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΕ ΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ, Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΚΑΙ Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ. ΣΑΛΜΟΝ ΙΩΑΝΝΗΣ  ΚΑΡΓΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΟΜΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΦΑΙΔΩΝ
3 86935/28-9-23 7158183 ΤΟ ΘΕΜΑ ΘΑ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ/ΤΡΙΑ  ΚΑΡΓΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  ΚΟΜΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΦΑΙΔΩΝ
ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
4 83981/20-9-23 7152390 ΤΟ ΘΕΜΑ ΘΑ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ/ΤΡΙΑ ΚΑΡΓΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  ΚΟΜΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΦΑΙΔΩΝ
ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
5 100914/24-10-2023 585922820255 Ο ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ. ΣΑΛΜΟΝ ΙΩΑΝΝΗΣ  ΚΑΡΓΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΟΜΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΦΑΙΔΩΝ
6 87312/28-9-23 7157376 ΤΟ ΘΕΜΑ ΘΑ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ/ΤΡΙΑ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΚΑΡΓΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΟΜΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΦΑΙΔΩΝ
7 87835/29-9-23 7158017 ΤΟ ΘΕΜΑ ΘΑ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ/ΤΡΙΑ  ΚΟΜΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΦΑΙΔΩΝ  ΚΑΡΓΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΑΛΜΟΝ ΙΩΑΝΝΗΣ
8 88442/2-10-2023 585952610255 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΚΑΖΙΝΟ.  ΚΟΜΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΦΑΙΔΩΝ  ΚΑΡΓΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΑΛΜΟΝ ΙΩΑΝΝΗΣ
9 88452/2-10-2023 585100880255 ΤΟ ΘΕΜΑ ΘΑ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ/ΤΡΙΑ ΚΑΡΓΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  ΚΟΜΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΦΑΙΔΩΝ
ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
10 87572/29-9-23 585120320255 ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΓΟΡΑ. ΚΟΜΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΦΑΙΔΩΝ  ΚΑΡΓΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
11 101647/25-10-2023 58104017 ΤΟ ΘΕΜΑ ΘΑ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ/ΤΡΙΑ ΚΟΜΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΦΑΙΔΩΝ  ΚΑΡΓΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

 

Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής

Α/Α Αρ. πρωτ. Ημ/νία Αριθμός Μητρώου  Τίτλος Πτυχιακής  Επόπτης Καθηγητής  3 μελής Επιτροπή 
1 85059/22-9-23 631051870256  ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΩΝ. ΤΣΙΡΙΝΤΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΠΙΕΡΡΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΝΑΤΣΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
2 84683/22-9-23 631970810256  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ.  ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ  ΤΣΙΡΙΝΤΑΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΣΕΠΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
3 100913/24-10-2023 631160650256  Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΕΣΥ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ. ΝΑΤΣΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ   ΣΕΠΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
4 84762/22-9-23 631090930256 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ “ΛΑΪΚΟ”. ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ  ΓΟΥΛΑ ΑΣΠΑΣΙΑ
ΚΡΕΜΜΥΔΑ ΑΝΝΑ

 

Τομέας Διοικητικής Πληροφορικής και Επιστήμης των Αποφάσεων

Α/Α Αρ. πρωτ. Ημ/νία Αριθμός Μητρώου Τίτλος Πτυχιακής Επόπτης Καθηγητής 3 μελής Επιτροπή
1 84517/21-9-23 7157982 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΧΝΗΛΑΤΙΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ GS1-EPCIS STANTARD. ΤΣΟΤΣΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΤΣΟΤΣΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΥΤΑΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΨΑΡΟΜΗΛΙΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2 88289/29-9-23 7158218 TA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΔΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΟ ΚΛΑΔΟ. ΤΣΟΤΣΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΤΣΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΥΤΑΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΨΑΡΟΜΗΛΙΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3 84007/20-9-23 7157229 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ WORDPRESS ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. ΨΑΡΟΜΗΛΙΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΨΑΡΟΜΗΛΙΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΣΟΤΣΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΥΤΑΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
4 87348/28-9-23 7158101 ΤΟ ΘΕΜΑ ΘΑ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ/ΤΡΙΑ  ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΥΤΑΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΣΟΤΣΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
5 88424/2-10-23 7158207 ΤΟ ΘΕΜΑ ΘΑ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ/ΤΡΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΥΤΑΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΣΟΤΣΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
6 90748/5-10-23 58110102 ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ. ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ ΚΛΗΜΗΣ  ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ ΚΛΗΜΗΣ
ΚΥΤΑΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΣΟΤΣΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ