Ηλεκτρονική εγγραφή και διαδικασία ταυτοποίησης για τους νεοεισαχθέντες πρωτοετείς φοιτητές για το ακαδ. έτος 2023-2024. Ηλεκτρονική πλατφόρμα preregister.uniwa.gr (2η ανακοίνωση).

Ηλεκτρονική εγγραφή και διαδικασία ταυτοποίησης για τους νεοεισαχθέντες πρωτοετείς φοιτητές για το ακαδ. έτος 2023-2024. Ηλεκτρονική πλατφόρμα preregister.uniwa.gr (2η ανακοίνωση).

Οι επιτυχόντες με πανελλαδικές εξετάσεις (στις κατηγορίες: ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, 90%, 10% και στην ειδική κατηγορία Ελλήνων πολιτών της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης),  για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους στο Τμήμα ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ του ΠΑ.Δ.Α., θα πρέπει να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναγράφονται παρακάτω, με έναν από τους δυο παρακάτω τρόπους:

A’ τρόπος: Mέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας preregister.uniwa.gr του ΠΑ.Δ.Α. σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν μετά τη νέα παράταση λήξης της ηλεκτρονικής προεγγραφής των επιτυχόντων πρωτοετών φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2023-2024, που πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείαςhttps://eregister.it.minedu.gov.gr/

Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα preregister.uniwa.gr του ΠΑ.Δ.Α. οι φοιτητές θα συνδεθούν με το username και password που θα λάβουν είτε με SMS στο κινητό τους είτε με μήνυμα στο E-mail τους, σύμφωνα με τα στοιχεία επικοινωνίας που δηλώθηκαν στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου. Η αποστολή αυτών των μηνυμάτων θα γίνει αυτόματα από το ΠΑ.Δ.Α..

ή

B’ τρόπος:ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ στη Γραμματεία του Τμήματος ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ του ΠΑ.Δ.Α.. Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης στην υπηρεσία ταχυδρομείου (ΕΛΤΑ/εταιρεία courier) είναι: 02 Οκτωβρίου 2023.

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Γραμματείας είναι:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ
Πανεπιστημιούπολη 2, Π. Ράλλη και Θηβών 250, ΤΚ 12244 Αιγάλεω, Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ
κτίριο Δ, 2ος όροφος, γραφεία 320-322-324

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η αποστολή εγγράφων/αρχείων στο e-mail της Γραμματείας δεν θεωρείται έγκυρη υποβολή.

Για τους επιτυχόντες στην ειδική κατηγορία των ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις (5%) θα αναρτηθεί νέα ανακοίνωση. (Δείτε εδώ.)

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την ολοκλήρωση της εγγραφής:

1. Aίτηση εγγραφής από την ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε μορφή pdf.

2. Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου (εάν ο φοιτητής δεν διαθέτει ελληνική ταυτότητα).

3. Μία πρόσφατη φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας (ασπρόμαυρη ή έγχρωμη).

4. Πιστοποιητικό γέννησης όπου θα αναφέρεται ο Αριθμός Μητρώου Αρρένων. Το έγγραφο αφορά μόνο στους άρρενες φοιτητές.

5. Βεβαίωση ΑΜΚΑ, για όσους φοιτητές διαθέτουν. (Λήψη βεβαίωσης ηλεκτρονικά εδώ)

6. Βεβαίωση/πιστοποιητικό διαγραφής για όσους φοιτητές έχουν διαγραφεί από άλλο Τμήμα/ Σχολή.
Αυτό το έγγραφο δεν απαιτείται για όσους φοιτητές έχουν ήδη επιλέξει, μέσα από την ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας, να γίνει η διαγραφή τους από το άλλο Τμήμα/ Σχολή.

7. Μόνο για την κατηγορία των Ελλήνων Πολιτών της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης χρειάζεται και επιπλέον βεβαίωση ότι είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια Δήμου του Νομού Ξάνθης, Ροδόπης ή Έβρου. Αν έχουν μετεγγραφεί σε άλλο Δήμο άλλης περιοχής τότε πρέπει να αποστείλουν βεβαίωση του συγκεκριμένου Δήμου, από την οποία να προκύπτει ότι μετεγγράφηκαν σ΄ αυτόν, από τον Δήμο των ανωτέρω Νομών.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Τα παραπάνω έγγραφα, αν υποβληθούν ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα preregister.uniwa.gr  του ΠΑ.Δ.Α., θα πρέπει να είναι ευκρινή, ευανάγνωστα και χωρίς σκιάσεις, σε μορφή pdf ή σε μορφή φωτογραφίας από το κινητό.

 

Επισημαίνεται ότι μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής εγγραφής και της διαδικασίας ταυτοποίησης, οι φοιτητές θα μπορούν να κάνουν αίτηση ηλεκτρονικά (με το username και password που θα ήδη έχουν λάβει) για έκδοση Βεβαίωσης φοίτησης και Ακαδημαϊκής ταυτότητας.