Φοιτητικός διαγωνισμός για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη “Νίκος Αναλυτής”, CSR HELLAS.

Φοιτητικός διαγωνισμός για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη “Νίκος Αναλυτής”, CSR HELLAS.

 

Φοιτητικός διαγωνισμός για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη “Νίκος Αναλυτής”, CSR HELLAS.

Αφίσα

Στα πλαίσια τόσο των Δράσεων εξωστρέφειας του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων όσο και της πολιτικής του Αειφόρου Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με την υλοποίηση του 8ου Φοιτητικού Διαγωνισμού για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, στο επίκεντρο του οποίου βρίσκεται ο Στόχος Βιώσιμής Ανάπτυξης #17 (Συνεργασία για τους Στόχους).

Την ευθύνη για το συντονισμό της συγκεκριμένης δράσης όσον αφορά το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων έχει η Επιτροπή Mentoring & Διασύνδεσης με την Αγορά, και πιο συγκεκριμένα το Μέλος της Επιτροπής κ. Σεπετής Αναστάσιος – Επίκουρος Καθηγητής.

Ο διαγωνισμός ο οποίος διοργανώνεται από το CSR HELLAS στοχεύει αφενός μεν στην ανάδειξη των αρχών της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και της Αειφόρο Ανάπτυξης και την ευρύτερη διάδοση και προβολή τους μεταξύ της φοιτητικής νεολαίας σε συνδυασμό και με τους 17 Στόχους Αειφόρο Ανάπτυξης (ΣΑΑ-SDGs) αφετέρου δε την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ Ακαδημαϊκής και Επιχειρηματικής Κοινότητας.

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται από το 2014, στη μνήμη της εμβληματικής προσωπικότητας του Νίκου Αναλυτή, πρώτου Προέδρου του Δικτύου και ενός εκ των 20 ιδρυτών του ευρωπαϊκού επιχειρηματικού δικτύου “European Business Network for Social Cohesion” που μετεξελίχθηκε στον οργανισμό CSR Europe.

Συγκεκριμένα, ο διαγωνισμός απευθύνεται σε ομάδες προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων από όλα τα Ελληνικά πανεπιστήμια, με βασική προϋπόθεση  οι φοιτητές/-τριες να βρίσκονταν στο δεύτερο έτος των σπουδών τους και άνω.

Πιο συγκεκριμένα, κάθε ομάδα αποτελούμενη από 3 έως 4 άτομα καλείται να απαντήσει στα παρακάτω ερωτήματα:

-Πώς μπορούν οι επιχειρήσεις να συνεργασθούν μεταξύ τους αλλά και με τα ενδιαφερόμενα μέρη ώστε να συμβάλουν στην πρόληψη και αντιμετώπιση ουσιωδών θεμάτων βιωσιμότητας σε εθνικό επίπεδο;
-Που θα πρέπει να επικεντρωθούν;
-Ποια ουσιώδη θέματα επηρεάζουν;

Η εργασία θα υποβληθεί ηλεκτρονικά και θα αξιολογηθεί ανώνυμα από εκπροσώπους της ακαδημαϊκής και επιχειρηματικής κοινότητας με εμπειρία στον συγκεκριμένο τομέα. Οι νικήτριες ομάδες που θα ανακοινωθούν τον Μάρτιο 2024, θα λάβουν σημαντικά έπαθλα που περιλαμβάνουν:

1.Εκπαιδευτικό ταξίδι στις Βρυξέλλες & επίσκεψη στο Ευρωκοινοβούλιο
2.Laptops
3.Αμειβόμενη πρακτική άσκηση με διάρκεια τουλάχιστον ενός μήνα σε εταιρία-μέλος του CSR HELLAS

 

Δηλώστε τώρα συμμετοχή εδώ ή μέσω του QR code,  με ή χωρίς ομάδα, έως την Κυριακή 19 Νοεμβρίου 2023!

Περισσότερες πληροφορίες για τον διαγωνισμό https://csrhellas.org/activities/2023-8os-foititikos-diagonismos/

Επικοινωνία: 210-3387422, email: km@csrhellas.org / info@csrhellas.org /