Εμβόλιμη εξεταστική του εαρ. εξαμ. 2022-2023 – Δήλωση πρόθεσης συμμετοχής μόνο για τους επί πτυχίω φοιτητές.

Εμβόλιμη εξεταστική του εαρ. εξαμ. 2022-2023 – Δήλωση πρόθεσης συμμετοχής μόνο για τους επί πτυχίω φοιτητές.

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 65 του ν. 4957/2022 ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι «Ειδικώς οι φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου που έχουν συμπληρώσει την περίοδο κανονικής φοίτησης, που ισούται με τον ελάχιστο αριθμό των αναγκαίων για την απονομή του τίτλου σπουδών ακαδημαϊκών εξαμήνων, δικαιούνται να εξετάζονται κατά την εξεταστική περίοδο κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου».

Βάσει των παραπάνω, όσοι φοιτητές έχουν συμπληρώσει την περίοδο κανονικής φοίτησης, δηλαδή φοιτούν στο 9ο ή σε μεγαλύτερο εξάμηνο σπουδών, και επιθυμούν να κάνουν χρήση αυτού του δικαιώματος, θα πρέπει να υποβάλουν δήλωση πρόθεσης συμμετοχής τους στην προσεχή εμβόλιμη εξεταστική περίοδο του εαρ. εξαμ. 2022-2023, για μαθήματα που οφείλουν.

Οι εν λόγω φοιτητές δεν θα πρέπει να υποβάλουν νέα δήλωση για όσα μαθήματα οφείλουν και τα οποία έχουν ήδη συμπεριλάβει σε δήλωση μαθημάτων του τρέχοντος εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023.

 

Η υποβολή της δήλωσης θα γίνει ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής του φοιτητολογίου : https://services.uniwa.gr/ 

ανεξαρτήτως της δήλωσης μαθημάτων που ενδεχομένως έχουν υποβάλει για το τρέχον εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023.

Η παραπάνω ηλεκτρονική δήλωση μπορεί να υποβληθεί το αργότερο έως την 12/06/2023