Εγγραφές Εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την Ειδική Κατηγορία Ατόμων που Πάσχουν από Σοβαρές Παθήσεις, Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022.

Εγγραφές Εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την Ειδική Κατηγορία Ατόμων που Πάσχουν από Σοβαρές Παθήσεις, Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022.

Εγγραφές εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την ειδική κατηγορία ατόμων

που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, ακαδ. έτος 2021-2022

Καλούνται οι επιτυχόντες στο Τμήμα με την ειδική κατηγορία των πασχόντων από σοβαρές ασθένειες, σε ποσοστό 5%, καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων, ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, να στείλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (από την διεύθυνση που δήλωσαν όταν υπέβαλλαν την αίτηση τους στο Υπουργείο) με θέμα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 5% στην διεύθυνση της Γραμματείας ba@uniwa.gr από 15/10/2021 έως 22/10/2021, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο σχετικός έλεγχος.

Η αποστολή της Αίτησης, της Υπεύθυνης Δήλωσης και των δικαιολογητικών θα γίνει με ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ στη Γραμματεία του Τμήματος, στη διεύθυνση:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ
Πανεπιστημιούπολη 2, Π. Ράλλη και Θηβών 250, ΤΚ 12244 Αιγάλεω, Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ
κτίριο Δ, 2ος όροφος, γραφεία 320-322-324

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης στην υπηρεσία ταχυδρομείου (ΕΛΤΑ/εταιρεία courier) είναι 22.10.2021. Για αποστολή με εταιρία courier, η παραλαβή του φακέλου από τη Γραμματεία μπορεί να γίνει ΔΕΥΤΕΡΑ με ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρες 11.00-13.00.

Αν ο επιτυχών ή άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο επιθυμεί να προσέλθει στη Γραμματεία, για την υποβολή των δικαιολογητικών, από 15.10.2021 έως 22.10.2021, θα πρέπει αρχικά να στείλει σχετικό μήνυμα στο email της Γραμματείας, ba@uniwa.gr , για να οριστεί η ημερομηνία του ραντεβού.

Σας εφιστούμε την προσοχή στην τήρηση των προστατευτικών μέτρων, στη χρήση μάσκας και στην τήρηση των αποστάσεων, για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

α) Αίτηση εγγραφής Υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή αστυνομικό Τμήμα.

β) Ευκρινές φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

γ) Ευκρινές φωτοαντίγραφο τίτλου απόλυσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

δ) Ευκρινές φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού διαπίστωσης της πάθησης.

ε) Μία (1) φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας.

Δείτε, αναλυτικά, την Εγκύκλιο και την Υπουργική Απόφαση.

Για την εξέλιξη της διαδικασίας οι επιτυχόντες θα ενημερωθείτε στο προσωπικό σας email, μετά την παραλαβή των απαραίτητων εγγράφων και την ολοκλήρωση του σχετικού ελέγχου.