Δηλώσεις Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου

Δηλώσεις Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου

Σας ενημερώνουμε ότι η  διαδικασία οριστικοποίησης  των δηλώσεων μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου είναι σε εξέλιξη (πιθανή ημερομηνία ολοκλήρωσης έως 14/06/2019).

Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία και καταχωρηθούν και οι συμπληρωματικές δηλώσεις των φοιτητών θα βγει ανακοίνωση από τη γραμματεία.

Μετά την ανακοίνωση οι φοιτητές θα έχουν πρόσβαση στη δήλωση τους και θα κάνουν έλεγχο της οριστικοποιημένης δήλωσης του εαρινού εξαμήνου.