Ανάληψη θέματος Πτυχιακής Εργασίας στο Εαρινό εξάμηνο 2020-21

Ανάληψη θέματος Πτυχιακής Εργασίας στο Εαρινό εξάμηνο 2020-21

Ανάληψη θέματος πτυχιακής εργασίας στο εαρινό εξάμηνο 2020-21

Καλούνται οι φοιτητές που θέλουν να αναλάβουν θέμα για πτυχιακή εργασία, για το εαρινό εξάμηνο 2020-21,

να υποβάλουν Αίτηση ανάληψης θέματος, από 04/03/2021 μέχρι 13/03/2021, ηλεκτρονικά στο email: ba_2@uniwa.gr ,

με θέμα: «ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»,

επισυνάπτοντας το αρχείο «Αίτηση ανάληψης θέματος πτυχιακής εργασίας» (βλέπε συνημμένο αρχείο).

Ενημέρωση για τη διαδικασία: http://www.ba.uniwa.gr/ptyxiaki-ergasia/