Ανακοίνωση για την Εξέταση των Πτυχιακών Εργασιών των Φοιτητών, για το Εαρινό εξάμηνο 2020-21.

Ανακοίνωση για την Εξέταση των Πτυχιακών Εργασιών των Φοιτητών, για το Εαρινό εξάμηνο 2020-21.

Ανακοίνωση για την εξέταση των πτυχιακών εργασιών των φοιτητών, για το εαρινό εξάμηνο 2020-21.

Οι φοιτητές που υπέβαλαν αιτήσεις για ανάληψη θέματος πτυχιακής εργασίας από 4/3/2021 έως 13/3/2021 μπορούν να κάνουν αίτηση εξέτασης της πτυχιακής εργασίας αποκλειστικά από 1 – 20 Ιουνίου 2021.

Οι αιτήσεις (βλέπε συνημμένο αρχείο) θα σταλούν από το ακαδημαϊκό email των φοιτητών, στο email της Γραμματείας: ba_2@uniwa.gr

Μετά την αναγραφόμενη ημερομηνία δεν θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις εξέτασης πτυχιακής και θα υποβληθούν εκ νέου από 1 – 20 Σεπτεμβρίου 2021. 

Οι αιτήσεις που αποστέλλονται στην Γραμματεία, θα γίνονται δεκτές εφόσον είναι υπογεγραμμένες τόσο από τον φοιτητή όσο και από τον επιβλέποντα εκπαιδευτικό.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: http://www.ba.uniwa.gr/ptyxiaki-ergasia/