Διαλέξεις – Προσκεκλημένοι Ομιλητές

Διαλέξεις – Προσκεκλημένοι Ομιλητές

Tην Τρίτη 19/3/19 από τις 11:00 μέχρι τις 14:00 θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Δ105 της ΣΔΟΚΕ διάλεξη από τον Επ. Καθηγητή Wojciech Sadkowski του Παν/μίου Jagiellonian της Κρακοβίας-Πολωνία με θέμα:

«Proposal of the model of Quality Costs calculation in services companies”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΛΕΞΗΣ