Τομείς

Στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων λειτουργούν 5 ακαδημαϊκοί τομείς Κάθε τομέας είναι υπεύθυνος για το συντονισμό και τη διδασκαλία ενός αριθμού μαθημάτων του προγράμματος σπουδών, τα οποία σχετίζονται με τα γνωστικά του αντικείμενα. Κάθε Τομέας στελεχώνεται με μέλη του Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τμήματος. Αναλυτικότερα στα πλαίσια του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης έχουν συσταθεί οι παρακάτω τομείς :