Παπακυριακόπουλος Δημήτριος

Ο Δρ. Δημήτρης Παπακυριακόπουλος είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με εξειδίκευση στα Διοικητικά Πληροφοριακά Συστήματα. Διαθέτει πτυχίο Πληροφορικής, Μεταπτυχιακό στα Πληροφοριακά Συστήματα από το τμήμα Πληροφορικής και Διδακτορικό τίτλο από το τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει εργαστεί σε ευρωπαϊκά έργα ως ερευνητής, σαν σύμβουλος επιχειρήσεων και ειδικός σύμβουλος στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Έχει δημοσιεύσει σε επιστημονικά συνέδρια και γνωστά επιστημονικά περιοδικά όπως Decision Support Systems, Expert Systems with Applications, Industrial Management and Data Systems, Electronic Markets κλπ.

210 5381840

dpapak@uniwa.gr

E Κτίριο - E 16