Μπινιώρης Σπυρίδων

Ο Σπυρίδων Μπινιώρης είναι Καθηγητής Διοίκησης Επιχειρήσεων του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Έλαβε το βασικό του πτυχίο B.A. από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ) το 1978, μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (Μ.Β.Α.) από το «St John’s University of New York» το 1981 και διδακτορικό δίπλωμα από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Επιστημών Υγείας, τομέας Κοινωνικής Ιατρικής στον Σχεδιασμό και Διαχείριση Αποθεμάτων το 1998.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στα εξής επιστημονικά πεδία: Διοίκηση Επιχειρήσεων, Στρατηγικό Μάνατζμεντ, Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας Έχει διδάξει ανελλιπώς από το 1986 στο πρώην Τ.Ε.Ι Αθήνας τα αντικείμενα των γνωστικών του επιστημονικών πεδίων, στην Ανωτάτη Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) επί τριετία το αντικείμενο των Οικονομικών της Υγείας και από το 2017 στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Υπηρεσίες Υγείας/ Νοσοκομείο: Ιδιοτυπίες και Προκλήσεις» του Ε.Α.Π. Εργάσθηκε δε για 27 έτη στο Νοσοκομείο «Ο Άγιος Σάββας» πριν την εκλογή του στο Α.Τ.Ε.Ι της Αθήνας. Διετέλεσε Διευθυντής Ερευνητικού Εργαστηρίου Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας στο Α.Τ.Ε.Ι Αθήνας επί τριετία, είναι ακαδημαϊκός συντονιστής με διδασκαλία του μαθήματος «Στρατηγικός Προγραμματισμός» στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση Επιχειρήσεων Μ.Β.Α» του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Διευθυντής του Μεταπτυχιακού προγράμματος «Διαχείριση Λιμένων» του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ιδίου Παν/μίου.

Είναι συγγραφέας ή συν-συγγγραφέας σε πάνω από 60 δημοσιεύσεις σε διεθνή και Ελληνικά περιοδικά με κριτές και ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια –σεμινάρια με μεγάλο αριθμό ετεροαναφορών ενώ έχει συγγράψει τέσσερα εκπαιδευτικά συγγράμματα σχετικά με τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα.

210 5381454

binioris@uniwa.gr

Ε Κτίριο - Ε 18