Για την απόκτηση του πτυχίου, οι φοιτητές πρέπει να ολοκληρώσουν με επιτυχία ένα σύνολο μαθημάτων. Το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού και Μαθήματα Επιλογής. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι κατά τα τέσσερα πρώτα εξάμηνα διδάσκονται υποχρεωτικά μαθήματα, ενώ από το πέμπτο εξάμηνο και μετά ανάλογα με την κατεύθυνση την οποία θα επιλέξει ο φοιτητής, διδάσκονται εξειδικευμένα μαθήματα κατεύθυνσης και ελεύθερης επιλογής.

 

Στα πλαίσια του Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019 το Τμήμα Διοίκησης Εςπιχειρήσεων προσφέρει το ακόλουθο Πρόγραμμα Σπουδών.