Υποβολή Δικαιολογητικών για την Ολοκλήρωση των Εγγραφών των Επιτυχόντων Φοιτητών/ Φοιτητριών Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022 (new)

Υποβολή Δικαιολογητικών για την Ολοκλήρωση των Εγγραφών των Επιτυχόντων Φοιτητών/ Φοιτητριών Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022 (new)

Υποβολή δικαιολογητικών για την ολοκλήρωση των εγγραφών των επιτυχόντων φοιτητών/ φοιτητριών ακαδ. έτους 2021-2022

Δεδομένου ότι μέχρι σήμερα, Πέμπτη 30/09/2021, δεν έχουν αποσταλεί στο Ίδρυμά μας από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων τα στοιχεία των επιτυχόντων, δεν είναι ακόμη εφικτή η υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών μέσω της πλατφόρμας preregister.uniwa.gr 

Μόλις καταστεί εφικτή η πρόσβαση στην παραπάνω πλατφόρμα, θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Οι Ιδρυματικοί κωδικοί, που θα είναι απαραίτητοι για την είσοδο στην πλατφόρμα, θα αποσταλούν στους/στις φοιτητές/τριες μέσω e-mail ή και SMS (βάσει των στοιχείων επικοινωνίας που δήλωσαν στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου), μόλις μας αποσταλούν τα στοιχεία από το εποπτεύον Υπουργείο.

Οι επιτυχόντες μπορούν να αποστέλλουν τα δικαιολογητικά τους με ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ στη Γραμματεία του Τμήματος.

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης στην υπηρεσία ταχυδρομείου (ΕΛΤΑ/εταιρεία courier) είναι η 11η Οκτωβρίου 2021.

Υπενθυμίζεται πως τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της εγγραφής των επιτυχόντων στο Τμήμα μας είναι τα ακόλουθα:

  • Εκτυπωμένη αίτηση εγγραφής από την ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
  • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
  • Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας.
  • Πιστοποιητικό γέννησης (μόνον για άρρενες για την έκδοση πιστοποιητικού στρατολογικής χρήσης).

 

Επισημαίνεται ότι ισχύουν όλα τα βήματα που περιγράφονται στη προηγούμενη ανακοίνωση (17/09/2021) .