Υποβολή Αιτήσεων και δικαιολογητικών για τις μετεγγραφές φοιτητών, ακαδ. έτους  2023-2024.

Υποβολή Αιτήσεων και δικαιολογητικών για τις μετεγγραφές φοιτητών, ακαδ. έτους  2023-2024.

Καλούνται οι φοιτητές, των οποίων κυρώθηκε η Αίτηση μετεγγραφής/μετακίνησης στους Πίνακες από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, να αποστείλουν, ηλεκτρονικά, στο email της Γραμματείας: ba_2@uniwa.gr   του Τμήματος ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑ.Δ.Α., με θέμα: ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ_ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ (π.χ.: ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ_ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ), από 20 Νοεμβρίου 2023 έως  4 Δεκεμβρίου 2023, τα παρακάτω:

α) Την Αίτηση μετεγγραφής όπως αυτή εξάγεται από την ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων.

β) Όλα τα δικαιολογητικά που αναγράφονται στην παραπάνω Αίτηση, σύμφωνα με τη δέσμευσή τους σε αυτή.

γ) Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου.

Η Aίτηση και τα δικαιολογητικά θα πρέπει να επισυναφθούν στο email, μόνο σαν αρχεία μορφής pdf.

Άλλου τύπου αρχεία (φωτογραφίας, κ.λπ.) δεν είναι αποδεκτά.

Μετά τη λήψη της Αίτησης και των αρχείων, θα σταλεί από τη Γραμματεία, απαντητικό μήνυμα επιβεβαίωσης λήψης εντός 3 ημερών.

 

Επισημαίνεται ότι θα διενεργηθεί έλεγχος όλων των δικαιολογητικών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία μετεγγραφής/μετακίνησης.