Υποβολή Αιτήσεων για Ανάληψη θέματος Πτυχιακής Εργασίας στο Xειμερινό Εξάμηνο 2021-2022.

Υποβολή Αιτήσεων για Ανάληψη θέματος Πτυχιακής Εργασίας στο Xειμερινό Εξάμηνο 2021-2022.

Υποβολή αιτήσεων για ανάληψη θέματος πτυχιακής εργασίας στο Xειμερινό Εξάμηνο 2021-2022

Καλούνται οι φοιτητές που θα πάρουν πτυχίο ΤΕΙ και θέλουν να αναλάβουν θέμα για πτυχιακή εργασία στο χειμερινό εξάμηνο 2021-2022, να υποβάλουν Αίτηση ανάληψης θέματος, από 20/09/2021 μέχρι 30/09/2021, ηλεκτρονικά στο email: ba1@uniwa.gr , με θέμα: «ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ», επισυνάπτοντας το αρχείο «Αίτηση ανάληψης θέματος πτυχιακής εργασίας» (βλέπε συνημμένο αρχείο).

Επίσης, οι φοιτητές που επιθυμούν παράταση ενός εξαμήνου για την ολοκλήρωση της πτυχιακής εργασίας, που έχουν ήδη αναλάβει, να υποβάλουν Αίτηση για παράταση, από 20/09/2021 μέχρι 30/09/2021, ηλεκτρονικά στο email: ba1@uniwa.gr , με θέμα: «ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ», επισυνάπτοντας το αρχείο «Αίτηση παράτασης πτυχιακής εργασίας» (βλέπε συνημμένο αρχείο).

Ενημέρωση για τη διαδικασία: http://www.ba.uniwa.gr/ptyxiaki-ergasia/