Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Neu-Ulm

Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Neu-Ulm

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΠΑΔΑ, με εκπρόσωπο τον Πρόεδρο του τμήματος Καθηγητή Δρ. Γιοβάνη Απόστολο, υπέγραψε στις 11 Απριλίου 2022, πρωτόκολλο συνεργασίας με το Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου NEU-ULM της Γερμανίας, με εκπρόσωπο την Πρύτανη Καθηγήτρια Δρ. Uta Feser. Οι δύο εταίροι συμφώνησαν σε ένα πλαίσιο συνεργασίας το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

1) Θέματα Διδασκαλίας: κοινή προώθηση προγραμμάτων σπουδών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, κοινή υποστήριξη διδακτορικών φοιτητών.

2) Θέματα Έρευνας: αναζήτηση πεδίων αμοιβαίου ενδιαφέροντος όπως ο ψηφιακός μετασχηματισμός, τα οικοσυστήματα νεοφυών επιχειρήσεων, ευκαιρίες χρηματοδότησης και υποστήριξης νεοφυών επιχειρήσεων, Ευρωπαϊκές στρατηγικές για βιώσιμη επιχειρηματική και οικονομική ανάπτυξη.

3) Θέματα Ανταλλαγής: μετακίνηση φοιτητών, καθηγητών και διοικητικού προσωπικού για τη διεξαγωγή διαλέξεων, σεμιναρίων, συνεδρίων, συζητήσεων, οργάνωσης διεθνούς εβδομάδας και οργάνωση hackathon.

Διαχειριστική επιτροπή της νέας συνεργασίας ορίστηκαν: εκ μέρους του Ινστιτούτου Επιχειρηματικότητας οι κ.κ. Prof. Dr. Jens Pätzmann και Prof. Dr. Daniel Schallmo. Εκ μέρους του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ορίστηκε η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Δρ. Σοφία Ασωνίτου.