Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής υπέγραψε τη Χάρτα Διαφορετικότητας.

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής υπέγραψε τη Χάρτα Διαφορετικότητας.

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής υπέγραψε τη Χάρτα Διαφορετικότητας, (Αναλυτικά δείτε εδώ.)