Διάκριση Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων σε Συνεργασία με την Ομάδα CASD

Διάκριση Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων σε Συνεργασία με την Ομάδα CASD

Ακόμα μία επιτυχία έρχεται να προστεθεί στο ενεργητικό του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής μέσα από τη συνεργασία του Επίκουρου Καθηγητή κ. Δημητρίου Δρόσου με την ομάδα του CASD (Custom Administration Security Defence). Η ομάδα του CASD επικεντρώνει το ενδιαφέρον της σε θέματα ασφάλειας των πολιτών με στόχο την πρόληψη μέσα από τη χρήση σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών. Το CASD αποτελεί τη σύζευξη φυσικής, ηλεκτρονικής και ανθρώπινης ασφάλειας, η οποία εστιάζει σε καινοτόμα μέτρα και δράσεις προσαρμοσμένες στην ευρωπαϊκή πολιτική, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συγκεκριμένη προσέγγιση καλύπτει βασικές ανάγκες της σύγχρονης καθημερινότητας, αξιοποιώντας στο μέγιστο δυνατό βαθμό τις σύγχρονες τεχνολογίες οι οποίες σχετίζονται με τις έξυπνες πόλεις και την ευφυή αστική ανάπτυξη αυτών.

Στα πλαίσια των δράσεων της, η ομάδα του CASD συμμετείχε με μια πρωτοποριακή πρόταση στον 3ο Μαραθώνιο Καινοτομίας City Challenge Crowdhackathon Smartcity, τον οποίο διοργάνωσε η ΚΕΔΕ (Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος) στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού. Η ιδέα αυτή αφορούσε ένα σύστημα για την έγκαιρη πρόληψη πλημμυρικών φαινομένων, καταδεικνύοντας τα προβληματικά σημεία των αγωγών και προλαμβάνοντας ενδεχόμενη πλημμύρα. Η ομάδα του CASD διακρίθηκε ανάμεσα σε άλλες 22 προτάσεις, λαμβάνοντας την πρώτη θέση μετά από ομόφωνη απόφαση των μελών της επιτροπής αξιολόγησης.