Συμμετοχή του Καθηγητού Πιερράκου Γ. σε Τηλεοπτική Εκπομπή

Συμμετοχή του Καθηγητού Πιερράκου Γ. σε Τηλεοπτική Εκπομπή

Το Σάββατο 01/02/2020 στις 17.00 προβλήθηκε η δεύτερη εκπομπή “WEST ATTICA” στο πλαίσιο της συμπαραγωγής του Attica TV με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Στην εκπομπή αυτή παρευρέθηκαν ως καλεσμένοι ο κ. Παναγιώτης Πρεζεράκος, Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας στο Υπουργείο Υγείας, καθώς και ο κ. Γιώργος Πιερράκος, Καθηγητής στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Θεματική της εκπομπής αυτής αποτέλεσε η «Δημόσια Υγεία». Κεντρικούς πυλώνες ανάπτυξης της συζήτησης γύρω από τη θεματική αυτή αποτέλεσαν το κοινωνικό δικαίωμα της Υγείας, η σημασία της πρόληψης στο πλαίσιο της Δημόσιας Υγείας, καθώς και η συμβολή της ακαδημαϊκής κοινότητας στον σχεδιασμό και την εφαρμογή του επίκαιρου και καίριου αυτού ζητήματος.